Begaafdheidsprofielschool

logo begaafdheidsprofielscholen

De erkenning dat hoogbegaafde leerlingen vaak specifieke onderwijs- en zorgbehoeften hebben, is van veel recentere datum dan het besef dat er voor leerlingen die moeite hebben met de stof extra ondersteuning nodig is. Veel scholen bieden allerlei uitdagende leerlijnen aan, onder namen als excellence, plus, sprint, master, top enzovoorts. Zo ook het Gertrudiscollege met haar Vwo-Top leerlijnen. Maar deze leerlijnen volstaan niet om aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen tegemoet te komen. Daarvoor is veel meer flexibiliteit en maatwerk nodig.

Een aantal scholen heeft de krachten gebundeld en hun expertise op dit terrein ontwikkeld. Samen vormen zij de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Het Gertrudiscollege is de enige gecertificeerde begaafdheidsprofielschool in West-Brabant. Ook voor andere getalenteerde leerlingen is het aantrekkelijk om op een school te zitten die deze expertise in huis heeft, want ook voor "gewone" vwo-ers en goede havisten kent het Gertrudiscollege veel mogelijkheden.

De Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen heeft een eigen website: www.begaafdheidsprofielscholen.nl

Hieronder een overzicht van de activiteiten op het Gertrudiscollege.

Onderwijs aan meer- en hoogbegaafdeleerlingen:

Onderwijsaanbod voor het basisonderwijs:

Als begaafdheidsprofielschool verzorgt het Gertrudiscollege ook een onderwijsaanbod voor meer- het hoogbegaafde leerlingen uit het basisonderwijs.
Meer informatie hierover vindt u hieronder:

Junioracademie

De junioracademie is een onderwijsaanbod van 4 modules voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 7 en 8. Elke module duurt 8 weken. De lessen vnden plaats op woensdagmiddag tussen 13.30 en 15.00 uur. Inschrijven in dit schooljaar niet meer mogelijk. Met 72leerlingen is het maximale aantal deelnemers bereikt. Als je in groep 7 zit, kun je volgend jaar weer inschrijven. Dan zal het nieuwe lyceum van het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege de junioracademie opnieuw aanbieden.

Als je aan de junioracademie deelneemt, verwachten we je op de lesdagen om 13.30 uur in de hal van het Gertrudiscollege (Bovendonk 115). De eerste les van een module vragen we je 10 minuten eerder aanwezig te zijn (13.20 uur). Je hoeft alleen pen/potlood en papier mee te nemen. 

Verrijkingslessen en Masterclasses.

De verrijkingslessen zijn bedoeld voor (havo/) vwo-leerlingen uit groep 8. Gedurende 6 weken kun je op donderdagochtend 2 vakken volgen (één les van 8.20 tot 9.10 uur en één les van 9.10 tot 10.00 uur). Voor leerlingen die graag dieper in een onderwerp duiken, bestaat ook de mogelijkhed om in te schrijven op een masterclass. Dan volg je gedurende 6 weken op donderdagochtend één langere les (van 8.20 tot 10.00 uur).

Veel leerlingen blijken (ook) deel te nemen aan de verrijkingslessen of masterclasses om alvast kennis te maken met het voortgezet onderwijs en de vakken. Daarom worden de lessen dt jaar aangeboden door het nieuwe lyceum van het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege. Om dezelfde reden worden de lessen in de periode voorafgaand aan de inschrijfdagen gegeven (19 januari tot en met 23 februari).
Nadere informatie verschijnt binnenkort op de website van het nieuwe lyceum.

Zorg en begeleiding: