Organisatie

Het Gertrudiscollege is kleinschalig georganiseerd in drie afdelingen: de onderbouw (alle brugklassen en de leerjaren 2 en 3 van havo en vwo), de mavo (de leerjaren 2, 3 en 4 van de mavo) en de bovenbouw (havo en vwo vanaf leerjaar 4).

De afdelingsdirecteuren leiden elk hun eigen afdeling. De collegedirecteur, mevrouw Van der Meer, heeft algehele leiding van de school. Het Gertrudiscollege maakt met het Norbertuscollege en het Da Vinci College deel uit van OMO Scholengroep Tongerlo.

schoolgids

Meer informatie over onze organisatie vind je in de schoolgids, gebruik onderstaande links, om hier meteen naar toe te gaan

Hoofdstuk 10: ORGANISATIE (blz 39)
afdelingsstructuur, onderwijsteams, taakverdeling, overzicht (en contactgegevens) van docenten en overige medewerkers, relevante adressen

Hoofdstuk 11: OMO SG TONGERLO (blz 40)
algemene informatie over de OMO Scholengroep Tongerlo, waarvan het Gertrudiscollege deel uit maakt

Hoofdstuk 12: VERENIGING OMO (blz 43)
algemene informatie over de Vereniging ons Middelbaar Onderwijs; OMO sg Tongerlo valt onder het bestuur van deze vereniging  

organisatie